Velkommen til Foreningen Bergendal gård

Foreningen Bergendal gård arbeider for å koordinere og tilrettelegge for et mangfold av aktiviteter på Bergendal gård, som ligger mellom Kringlebotn og Nattland skole. Vi ønsker at Bergendal gård skal være et knutepunkt for kultur, tradisjon, bærekraftige løsninger og sosialt samvær.

Det er mange aktiviteter som pågår på gården, noen mest i den varme delen av året og andre mest innendørs. Vi tilstreber å tilrettelegge aktiviteter for ulike aldersgrupper og folk med ulik bakgrunn. Les mer om de ulike gruppene under menyvalget «aktiviteter».